Disclaimer 

Rechts Persoon (Kamer van Koophandel 35027948 ) , hierna te noemen BotanicLiving, verleent u hierbij toegang tot www.botanicliving.nl en nodigt u uit het aangebodende te kopen. BotanicLiving behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid 

BotanicLiving spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig of onjuist is. De website op de website aangeboden producten en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten en materialen kunnen elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van BotanicLiving. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programeer-en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met BotanicLiving. Voor de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan BotanicLiving nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. 

Auteursrechten 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en producten liggen bij BotanicLiving. Op alle foto’s rust het auteursrecht bij fotograaf Anjo Kan. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van BotanicLiving. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en producten anders aangegeven is. 

Overig 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

BotanicLiving-www.botanicliving.nl-info@botanicliving.nl